Dag 1: Åpent seminar om Open Access

Seminar for deg som vil vite mer om Open Access, hvilke føringer som er lagt for Open Access i Norge og EU og hvordan det påvirker din arbeidshverdag.

Seminaret er åpent for alle, men er primært rettet mot forskere, faglige ledere, forskningsadministrasjon og bibliotekansatte.

Seminaret er gratis.
Sted: Hotell Norge

Begrenset antall plasser.

Mer om dag 1:

I forskingsmeldingen sier regjeringen at de vil kreve at alle vitenskapelige artikler som er helt eller delvis offentlig finansierte skal gjøres åpent tilgjengelige.

Det krever også EU, USA, Storbritannia og forskningsrådene i Europa. EU har som mål at 60 % av forskningen som de finansierer skal være åpent tilgjengelig innen 2016. Storbritannia går enda et steg lengre, med et mål om 100 % Open Access innen to år.

Hvilke konsekvenser har denne utviklingen?

Program dag 1

Dag 2: Den Nasjonale Open Access-dagen

Workshop for bibliotekansatte og andre som jobber med praktiske problemstillinger knyttet til Open Access.

Noen temaer som blir tatt opp er publiseringsfond for Open Access, Creative Commons-lisenser og innleveringsløsning for masteroppgaver via FS.

Seminaret er gratis.
Sted: Hotell Norge

Begrenset antall plasser. Seminaret er fullt den 26.9! Påmelding er stengt denne dagen.

Mer om dag 2:

Årets nasjonale Open Access-dag avholdes i Bergen. Her samler vi dem som arbeider med Open Access i det daglige for å utveksle kunnskap og erfaringer.

Seminaret er delt opp i flere parallellsesjoner slik at det er mulig å velge tema som er av spesiell interesse for den enkelte. En av sesjonene er spesielt tilpasset institusjoner som er i gang med å etablere egne forskningsarkiv og som trenger en innføring i Open Access, egenarkivering og rettighetsklarering.

Program dag 2

Nyheter

Alois Pichler fra UiB argumenterer for Open Acess med sperrefrist

Om Open Access og seminaret i På Høyden, UiBs nettavis

Kristin Halvosen om Open Access

Om Open Access i Forskerforum

Om Open Access og seminaret på UiBs nettsider

Påmeldingen er stengt

Seminaret er flyttet! På grunn av stor pågang er seminaret flyttet til Hotell Norge.

Kristin Halvorsen kommer! Kunnskapsminister Kristin Halvorsen skal snakke om Open Access og Forskningsmeldingen